21 lipca 2023

Konkurs „Kuriera Szczecińskiego” Szkolny Pulitzer

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa zachodniopomorskiego  do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kuriera Szczecińskiego” dla gazetek szkolnych „Szkolny Pulitzer”.

Przyjmujemy zgłoszenia gazet szkolnych w formie tradycyjnej, a także online. Nadesłane gazetki oceni jury, powoływane do każdej edycji przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego” złożone z dziennikarzy oraz fotoreporterów.

Organizatorzy

Głównym organizatorem konkursu „Szkolny Pulitzer” jest „Kurier Szczeciński” oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

Zachęcamy do udziału w konkursie także szkoły, w których nie ma jeszcze gazetek szkolnych. Warto je stworzyć. To okazja, żeby zachęcić uczniów do rozmów na temat ich problemów, potrzeb, pasji, inicjatyw. A ich efekt zaprezentować w formie trzech szkolnych gazetek. Mamy nadzieję, że będzie to dobry początek przyszłych wydań szkolnej gazety.

Kategorie

Nagrody przyznawane są w kategoriach: prasa szkolna szkół podstawowych i prasa szkolna szkół ponadpodstawowych. Przyznane mogą być także nagrody specjalne dla najlepszego dziennikarza (fotografika, ilustratora).

Kryteria ocen

Przy ocenianiu gazet brane będą pod uwagę: układ gazety, różnorodność tematów, w tym podejmowanie w gazecie spraw ważnych dla uczniów i szkoły, odzwierciedlenie na łamach gazety współpracy z samorządem szkolnym i nauczycielami, kontakt z czytelnikami, różnorodność form dziennikarskich (felieton, komentarz, reportaż, informacja prasowa, artykuł, recenzja…), strona edytorska, w tym sposób łamania, ilustracje, fotografie, szata graficzna, a także akcje podejmowane przez redakcję gazety.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do końca listopada 2023 r. Do finału, który zostanie zorganizowany w grudniu 2023 r. jury zaprosi redakcje gazetek, które znalazły się w finale.

Podczas Gali Finałowej zwycięzcy otrzymają statuetki „Szkolnego Pulitzera” i nagrody przyznawane przez organizatorów i sponsorów.

Redakcje powinny przesłać trzy numery gazety pod adresem: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (dopisek: „Szkolny Pulitzer”) lub link dostępu do wydań online na adres: pulitzer@24kurier.pl

Warsztaty

We wrześniu planujemy przeprowadzenie warsztatów dla redakcji gazet szkolnych – wraz z firmą HOME.PL będzie to warsztat z użytkowania platformy WordPress do tworzenia gazetek szkolnych oraz warsztat z różnych form dziennikarskich i foto.

Plakat