29 czerwca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 29 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Organy prowadzące inne niż JST/minister:

  • Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w Rejestrze REGON
  • Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący

Uczeń:

  • W danej dziedzinowej „Informacje o dowożeniu”:
    • dodanie możliwości rejestracji informacji w oddziałach IPET w ORW oraz w oddziałach WWR w SOSW
    • zablokowanie możliwości rejestracji informacji w szkołach przyszpitalnych lub w oddziałach przyszpitalnych oraz w szkołach Ministra Sprawiedliwości
    • zablokowanie możliwości dodania informacji o dowożeniu dla ucznia, który ma wykazane indywidualne nauczania lub nauczanie domowe

Z poważaniem,
Zespół SIO