13 lipca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 13 lipca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczeń:

  • Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału

Oddział:

Grupowe działania z listy oddziałów:

  • zgłaszanie uczniów do egzaminu
  • rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej
  • rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu
  • rejestracja informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Z poważaniem,
Zespół SIO