15 czerwca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 10 czerwca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Umożliwienie zarejestrowania Branżowej Szkoły II stopnia

Uczeń:

  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie informacji o okresie dowożenia ucznia

Oddziały:

  • Z listy oddziałów – grupowa rejestracja okresu dowożenia ucznia

Z poważaniem,
Zespół SIO