14 października 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 14 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Dodanie możliwości uzupełnienia informacji o posiadaniu/nieposiadaniu internatu w danych szkoły lub placówki za poprzednie lata szkolne

Nauczyciel:

  • Wyświetlanie na liście wynagrodzeń sumy wprowadzanych składników
  • Wydatki – wynagrodzenie zasadnicze nie jest wymagane w przypadku zarejestrowania wybranych nieobecności w okresie sprawozdawczym

Uczniowie:

  • Dodanie możliwości grupowego usunięcia uczniów z oddziału
  • Umożliwienie przypisania ucznia do oddziału „0” po zaznaczeniu niespełniania obowiązku szkolnego „z powodu odroczenia”

Dane zbiorcze:

  • Ograniczenie możliwości wprowadzania informacji o praktycznej nauce zawodu i dokształcaniu młodocianych do danych do roku szkolnego 2017/2018
  • Dla danych za rok szkolny 2018/2019 udostępnienie nowego formularza dotyczącego informacji o pozaszkolnych formach kształcenia

Z poważaniem,
Zespół SIO