28 października 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 28 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Dane zbiorcze:

  • Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami – nowe pozycje dostępne od III kwartału 2019 r.

Oddziały:

  • Umożliwienie rejestracji oddziałów łączonych w szkole podstawowej dla dorosłych

RSPO:

  • Zablokowanie możliwości modyfikacji informacji o posiadaniu obwodu na „nie”, jeśli w tej szkole zostały wprowadzone dane dziedzinowe ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej
  • Szkoła policealna – dodanie zawodu „inny – charakteryzator”
  • Branżowa Szkoła I stopnia – dodanie zawodu „mechatronik”

Z poważaniem,
Zespół SIO