8 czerwca 2020

Zajęcia na temat bezpieczeństwa zachowania podczas wakacji w 2020 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego,

w związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji przypominam o konieczności przeprowadzenia z uczniami zajęć na temat bezpieczeństwa (odnotowując ten fakt w dokumentacji szkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów:

  • bezpieczeństwo nad wodą,
  • bezpieczne zachowania na placach zabaw, podwórkach oraz obiektach sportowych,
  • bezpieczne zachowania w kontaktach z osobami obcymi,
  • bezpieczeństwo podczas kontaktów ze zwierzętami,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, proszę również o uwzględnienie w treści prowadzonych zajęć zasad bezpieczeństwa sanitarnego zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku wirusem SARS-CoV-2, określonych w wytycznych GIS. MZ i MEN.

Z podobnym apelem zwrócił się również  pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, gdyż w tym roku szkolnym, w okresie przedwakacyjnym, Policja nie ma możliwości przeprowadzenia z dziećmi i młodzieżą zajęć poświęconych bezpiecznym zachowaniom.

Z poważaniem,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza