5 października 2021

Artykuł naukowy dr hab. Radosława Krajewskiego, prof. Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczący odpowiedzialności karnej pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez zatrudniane osoby.

Link do artykułu:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6704

Na prośbę Autora artykułu o wypełnienie ankiety, dotyczącej przydatności treści zawartych w artykule, poniżej zamieszczamy kierujący do niej link:

https://secure-web.cisco.com/1SiikOBpeGqkt1H9WzQAShli4N29PGId7AoaVknhFoaosqwMRIx084aw8ddAP0q29_aJvGFfLjBrVZBhboh8vjCAmmtW4ZO6-8TxYJI5pmHNJipUwjFEXcEHvaUoepRPXoreaRjWLIuzhjjmwPiOXiAHG338srcC_phfdDZzsarwNsngsXxFY0V8hz1C9Pj-OKedjnQL58ZUZpuSD-5DxsEJ5ZpVbWrYC52NWlCUAqGZwjC0bXhQz7_A-VvbzxLVZg3Kd6WJkmEXKuK_uJ4MxEM56xMxxHmaGZ3SPGnUYUrKDp99OPRRTKQ6CeL67hSWUvD34hQaWzhuEhejOkXsQhW3ytFDFIWYqmmpR0_I09sunvXIBmnTu9U4dmTopzyIzX0L2sbPovnv0CsDOG9GojMbfJ_HHZgjPmvjixm8ndaA/https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D92TPPPIN502AmJHttZaT5L6k2RfZ0N9KsK7cJiTejepUQUU5S1VIOUsxUkNNWUdBS1haQzdWVjZLTy4u%26fbclid%3DIwAR34WquEnTi-Cm7_iPBxSv8yaO1vYPI7wnoUY1-7CR6I4Hl–wLwAMAutfU