20 grudnia 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – nowy wzór karty kwalifikacyjnej

W  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipa 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r., poz. 1548) został opublikowany nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Załączniki