4 marca 2022

Uczeń ukraiński w szkole – informacja dla dyrektorów szkół i organów prowadzących

W związku z potrzebą przyjęcia do polskich szkół dzieci uchodźców z Ukrainy, organizujemy wsparcie dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w tym obszarze. 

Informacje dla dyrektorów szkół i organów prowadzących

W związku z obecną sytuacją wszelkie pytania dotyczące przyjmowania dzieci uchodźców z Ukrainy do szkół oraz organizacji pracy w szkołach, prosimy kierować do pani Katarzyny Parszewskiej – starszego wizytatora Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

e-mai: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

tel. 91 442 75 48