4 marca 2022

Zgłoszenia do bazy wolontariuszy – pomoc dla dzieci z Ukrainy

W związku z koniecznością przyjęcia do polskich szkół dzieci uchodźców z Ukrainy, istnieje pilna potrzeba wsparcia dyrektorów i nauczycieli w tworzeniu warunków do jak najlepszej adaptacji dzieci ukraińskich oraz pomocy w ich edukacji.

Baza wolontariuszy. Zgłoś się!

Zachodniopomorska Kurator Oświaty tworzy bazę wolontariuszy gotowych zaangażować się w pomoc. Prosimy osoby znające języki wschodniosłowiańskie (studentów, nauczycieli, wykładowców, innych członków społeczności akademickiej lub szkolnej), chcących pomóc dzieciom i młodzieży przybywającym z Ukrainy, do zgłaszania swojej gotowości świadczenia wolontariatu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (ankietę można wypełnić bez konieczności logowania się do konta google) lub wysłanie informacji na adres wolontariat2022.ukraina@kuratorium.szczecin.pl (w treści maila prosimy podać nazwę miejscowości i kontakt telefoniczny, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Ukraina”).