15 listopada 2018

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty
w Szczecinie zapraszają wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, do udziału w szkoleniu pt. „Dziecko z cukrzycą”.

Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną  wystąpienia powikłań, często skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka.

Dzieci chore na cukrzycę pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych. Istotne jest zatem by pracownicy oświaty posiadali wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą i sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń jego stanu zdrowia.

Termin szkolenia: 10 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 – 14.15

Miejsce szkolenia: Sala Rycerska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
                                 w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4

Warunki uczestnictwa: udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie
                                       
o udziale w szkoleniu              

Liczba miejsc: ograniczona, o możliwości skorzystania ze szkolenia decyduje kolejność zgłoszenia

Zapisy na szkolenie:  Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje: Program szkolenia (w załączniku)

Załączniki

Program szkolenia
Data: 2018-11-15, rozmiar: 15 KB