Kategoria: Inne formy wsparcia

9 sierpnia 2022

Publikacje edukacyjne dla dzieci ukraińskich

Wydawnictwo Klett Polska sp. z o.o. przygotowało serię zeszytów edukacyjnych dla dzieci ukraińskich w Polsce pt. „JA I TY TO MY”: „Alfabet polski”, „Kolorowanki”, „Gry i zabawy”, „Piosenki i wierszyki” oraz plakaty ze słownictwem. Wydawnictwo ma możliwość przesyłać je za darmo szkołom podstawowym, przedszkolom i fundacjom prowadzącym kursy, warsztaty i półkolonie dla dzieci ukraińskich i […]

24 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022” – aktualizacja

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać na adres mailowy egwizd@kuratorium.szczecin.pl. […]

17 czerwca 2022

„Wakacje z ZCDN-em” – zaproszenie dla nauczycieli

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w szkoleniach, które zostały zaplanowane na pierwszy tydzień wakacji, tj. od 27 czerwca do 1 lipca br. Tegoroczna oferta wakacyjna będzie zrealizowana zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Więcej o szkoleniach Tematyka wielu zaproponowanych szkoleń jest związana z wyzwaniami współczesnej edukacji i […]

14 czerwca 2022

Szkolenie na temat mniejszości narodowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szereg szkoleń online w zakresie wsparcia kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej. Treści szkoleń będą przydatne w pracy z uczniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla asystentów edukacji romskiej. Szczegóły Rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę www.szkolenia.ore.edu.pl, na której znajdują […]

14 czerwca 2022

Spotkanie online dla nauczycieli „HITowe lekcje. Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej”

W związku ze zmianami wprowadzonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w wyniku których od 1 września 2022 roku w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych przedmiot wiedza o społeczeństwie zostanie zastąpiony nowym przedmiotem historia i teraźniejszość, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zaprasza na nieodpłatne szkolenie informacyjne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, którzy będą uczyć nowego […]

14 czerwca 2022

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie nt. doskonalenia kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza kadrę zarządzającą, nauczycieli szkół podstawowych (pracujących w klasach IV-VIII) oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, do udziału w warsztatach. Szkolenie on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting w 15 i 22 czerwca 2022 roku, w godzinach 17.00 – 20.30. Rekrutacja trwa do 14 czerwca 2022 roku. Szczegóły Szczegóły, zapisy oraz sylabus […]

8 czerwca 2022

Konferencja plenerowa „Historia i teraźniejszość” – zaproszenie ORE

W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w konferencji plenerowej „Historia i teraźniejszość”, która odbędzie się 14 czerwca 2022 roku w Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37). Tematyka spotkania […]

1 czerwca 2022

II Kongres Nauczycieli Fizyki

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 2–4 września 2022 r. Cel Kongresu Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają […]

17 maja 2022

J@ online – jak chronić się przed zagrożeniami w sieci. Webinary dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej, nauczycieli i pedagogów

Każdy z nas codziennie korzysta z internetu, dlatego ważne jest dbanie o nasze bezpieczeństwo w sieci, podnoszenie kompetencji cyfrowych, a także odróżnianie prawdziwych informacji od fake newsów. Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował serię bezpłatnych webinarów otwartych dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej, nauczycieli i pedagogów. Hejt i mowa nienawiści – reaguj, nie bądź obojętny […]

16 maja 2022

Szkolenie online „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego”, które odbędzie się 23 maja br., w godzinach 12.30 – 14.00 na platformie CISCO WEBEX.  Spotkanie […]