4 września 2018

NIEAKTUALNE: Biuro Edukacyjne ESA ogłasza rozpoczęcie aplikacji na warsztaty ESA/GTTP Teacher Training Workshop (dla nauczycieli) w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii (ESTEC) w Noordwijk w Holandii w dniach 20-23 listopada 2018 r. Aplikacja do 1 października 2018r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół średnich
województwa zachodniopomorskiego

Biuro Edukacyjne ESA z przyjemnością ogłasza, że otwiera dla aplikacji warsztaty dla nauczycieli ESA/TTP Teacher Training Workshop 2018, które odbędą się w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii (ESTEC) w Noordwijk w Holandii w dniach 20-23 listopada.

Ta seria warsztatów dla nauczycieli ESA jest prowadzona we współpracy z programem szkoleniowym nauczycieli Galileo (GTTP).

Podczas różnorodnego programu warsztatowego nauczyciele będą badać nowatorskie sposoby wykorzystania tematu przestrzeni w klasie. Zostanie to osiągnięte poprzez sesje praktyczne, wypróbowanie i omówienie eksperymentów i demonstracji w klasie wraz z sesjami, które będą badać stosowanie różnych metod nauczania (takich jak oparte na dociekaniu i projektowaniu) w klasie naukowej.

Ponadto uczestnicy wezmą udział w wykładach przewodnich ekspertów ESA, będą mieli okazję odwiedzić obiekty ESTEC i nawiązać kontakty z rówieśnikami z całej Europy, aby dzielić się pomysłami i najlepszymi praktykami.

Warsztaty są otwarte dla nauczycieli szkół średnich (uczniów w wieku od 11 do 18 lat) z przedmiotów związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi, przebywających i pracujących w dowolnym państwie członkowskim ESA i państwach stowarzyszonych.

Należy pamiętać, że pierwszeństwo będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w poprzednich warsztatach nauczycieli ESA.

Liczba dostępnych miejsc ograniczona.

Nauczyciele, którzy chcą ubiegać się o miejsce w warsztacie, powinni wypełnić formularz wniosku online. Nauczyciele zostaną wybrani na podstawie dostarczonych informacji.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 09:00 CEST (czas środkowoeuropejski letni).

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o tym, że zapewnili sobie miejsce w warsztatach najpóźniej 9 października 2018 roku.

Warsztaty rozpoczną się w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii (ESTEC), Noordwijk, Holandia o godzinie 09:00 CET we wtorek 20 listopada 2018 r. i zakończą o 16:30 CET w piątek 23 listopada 2018 r.

Językiem roboczym warsztatów jest język angielski, więc uczestnicy muszą mieć wystarczającą znajomość języka, aby móc w pełni uczestniczyć we wszystkich sesjach warsztatów.

Obecność na całym warsztacie jest obowiązkowa.

Uczestnicy powinni przynieść swoje osobiste laptopy. Dostęp do Internetu będzie zorganizowany na miejscu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. ESA zorganizuje i sponsoruje koszt zakwaterowania w hotelu na 4 noce, lokalny transport między hotelem w Leiden i ESTEC, obiady i napoje dla wszystkich uczestników podczas warsztatów, a także jedną kolację towarzyską.

Ponadto, do kwoty 200 euro na uczestnika będą dostępne koszty podróży i zostaną zwrócone po warsztatach.

Od uczestników oczekuje się, że pokryją dodatkowe koszty podróży do i z Holandii oraz koszty wieczornych posiłków, z wyjątkiem jednej kolacji towarzyskiej oferowanej przez ESA.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach:

Formularz wniosku   (http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Application_form10)

Program szkolenia nauczycieli Galileo   (http://galileoteachers.org/)

Szkolenie dla nauczycieli   (http://www.esa.int/Education/Training_for_teachers)

Ewentualne osoby do kontaktu:

Jackalyn Hill

Administrative Assistant

Education Office (DG-SE)

Strategy Department (DG-S)

Director General’s Services

ESTEC

Keplerlaan 1, PO Box 299

NL-2200 AG Noordwijk, The Netherlands

tel.: +31 71 565 4456

jackalyn.hill@esa.int  

www.esa.int/education

 

Anna Nałęcz-Kobierzycka

Naczelnik wydziału

Wydział Polityki Kosmicznej

Departament Innowacji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

tel.: +48 22 262 95 09

Anna.Nalecz-Kobierzycka@mpit.gov.pl  

www.mpit.gov.pl/kosmos