4 września 2018

NIEAKTUALNE: Otwarty kurs internetowy Scientix Massive (MOOC) „STEM Is Everywhere” w 2018 roku

„STEM JEST WSZĘDZIE!”

Od poniedziałku 29 października 2018 r. masowy kurs online otwarty (MOOC)! Kurs jest oferowany przez Scientix, społeczność zajmującą się edukacją naukową w Europie, promującą i wspierającą ogólnoeuropejską współpracę między nauczycielami STEM, badaczami edukacji, decydentami i innymi specjalistami zajmującymi się edukacją STEM.

POMÓŻ NAM – ROZPOCZNIJ NOWOŚCI!

Prace przedstawione w niniejszym dokumencie otrzymały dofinansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego H2020 Scientix 3 (umowa o dotację nr 730009), koordynowany przez European Schoolnet (EUN).

Ten kurs jest przydatny dla nauczycieli, którzy chcą połączenia uczniów ze światem rzeczywistym i przygotować ich do wymagań XXI wieku i ofert pracy.

Kurs rozpocznie się 29 października 2018 r., a zakończy 5 grudnia 2018 r. Wszyscy którzy wykonają całość kursu, otrzymaj certyfikat uznający ich pracę.

To jest pierwszy MOOC w pełni zaprojektowany i wykonany przez Scientix! MOOC ma połączyć Naukę, Technologię, Inżynierię i matematykę (STEM), zajęcia z „prawdziwym życiem” i pomóc nauczycielom w zintegrowaniu rzeczywistych problemów z ich STEM na lekcje i w praktyce. Brak związku pomiędzy prawdziwym życiem a klasami STEM może spowodować, że uczniowie będą wykluczać kariery STEM, ponieważ czują się oderwani od STEM i mogą uznać to za zbyt „akademickie” lub „zorientowane na badania”.

Zarejestruj się teraz, by dowiedzieć się, jak zintegrować rzeczywiste problemy w Lekcje STEM!

Nauczyciele często napotykają ten problem, gdy chcą zmotywować swoich uczniów lub skierować ich na kariery w STEM. Dlatego kurs „STEM Is Everywhere!” Oferuje wskazówki i praktyczne przykłady, aby w zabawny sposób przedstawić rzeczywiste problemy z nauką STEM. Kurs ma również na celu połączenie nauczycieli z innymi nauczycielami STEM, aby mogli dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

W tym MOOC można nauczyć się:

  • Zidentyfikować STEM w życiu codziennym i nauczyć się integrować rzeczywiste problemy STEM na lekcjach.
  • Budować zaufanie do wypróbowywania nowych metod w klasie, takich jak podejście interdyscyplinarne.
  • Poznać szereg zasobów, narzędzi i strategii dla działań, które poprawiają STEM w prawdziwym życiu.
  • Dowiedzieć się więcej o umiejętnościach XXI wieku i jak radzić sobie z nimi w klasie.
  • Przejrzeć prace rówieśników.
  • Połączyć się z innymi uczestnikami kursu.
  • Zastanowić się nad swoją praktyką zawodową, przekonaniami i nauką.

Każdy kto dołączy do kursu w European Schoolnet Academy spotka się z kolegami o podobnych zainteresowaniach, podzieli się doświadczeniami z nimi, znajdzie nowe zajęcia do pracy w klasie i zasoby, jak zintegrować problemy z rzeczywistego świata z nauką STEM i stworzy plan lekcji, który jest gotowy do wdrożenia w interdyscyplinarnych klasach. Ponadto zdobędzie cyfrowe odznaki i certyfikat potwierdzający swoją pracę.

Lista modułów:

Wprowadzenie w kurs

Data rozpoczęcia:   –   29.10.2018r.

Moduł 1:   W kierunku edukacji STEM w XXI wieku

Data rozpoczęcia:   –   29.10.2018 r.

Moduł 2: Problemy występujące w świecie rzeczywistym dla przedmiotów ze STEM

Data rozpoczęcia:   05.11.2018 r.

Moduł 3: Interdyscyplinarne nauczanie STEM z problemami w świecie rzeczywistym 

Data rozpoczęcia   –   12.11.2018 r.

Moduł 4: Prześlij swój rzeczywisty plan lekcji STEM!

Data rozpoczęcia   –   19.11.2018 r.

Strona kursu: http://bit.ly/STEMISEVERYWHERE

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie można pobrać ze strony internetowej otwartego kursu internetowego Scientix Massive (MOOC) „STEM Is Everywhere” w 2018 roku:

http://www.scientix.eu/live/moocs/promotion4

http://www.scientix.eu/live/moocs

http://www.scientix.eu/live

lub uzyskać dodatkowe informacje lub wyjaśnienia pod adresem:

agueda.gras@eun.org