15 czerwca 2022

ZS nr 7 w Koszalinie podsumował unijny projekt POWER VET

14 czerwca br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek wziął udział w spotkaniu podsumowującym efekty projektu unijnego POWER VET „Zagraniczne mobilności uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej”.

Foto: www.gk24.pl

Podsumowanie projektu

W projekcie wzięło udział 78 uczniów z Technikum kształcącego w zawodach: technik budownictwa, technik architektury i krajobrazu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodezji oraz z Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie byli pod opieką 8 nauczycieli.

Uczniowie zaprezentowali nabyte kompetencje, w tym językowe i umiejętności praktyczne, zdobyte podczas dwutygodniowych praktyk w Walencji.

Galeria