17 czerwca 2022

I edycja Akademii Młodego Prawnika dobiegła końca

Zakończyła się I edycja Akademii Młodego Prawnika. We wtorek, 14 czerwca, w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie podsumowujące AMP. W wydarzeniu uczestniczyli Rektor US prof. Waldemar Tarczyński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, współorganizatorzy i partnerzy przedsięwzięcia oraz oczywiście młodzi studenci Akademii.

Mężczyzna wręcza drugiemu dyplom. Obok nich stoją dwie kobiety.
Foto: Filip Kacalski z Uniwersytetu Szczecińskiego

List Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

List do uczestników i organizatorów AMP skierowała Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, która objęła przedsięwzięcie honorowym patronatem. Pani Kurator podkreśliła, że Akademia Młodego Prawnika jest na początku drogi i liczy na jej rozwój. Wyraziła także chęć dalszej współpracy w tym obszarze i zadeklarowała, że będzie wspierać wszelkie działania związane z budowaniem świadomości prawnej młodych obywateli Polski, rozwijaniem ich pasji i chęci rozwoju osobistego. Magdalena Zarębska-Kulesza pogratulowała także uczestnikom podjęcia wyzwania uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.

– Cieszę się, że pod wodzą wspaniałych wykładowców, w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, przez kilka miesięcy mogliście odkrywać tajniki wiedzy prawnej. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości pasmem sukcesów i pozwoli na realizację Waszych planów – napisała Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Misja i cele AMP

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Był on adresowany do uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Misją przedsięwzięcia było popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakładał także kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych.

Celem Akademii było przekazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto organizatorom zależało na rozwijaniu zainteresowań uczniów z zakresu nauk prawnych.

Uczestnicy AMP brali udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, prawników, ekspertów oraz specjalistów zewnętrznych.

Podczas spotkania w Senacie US organizatorzy Akademii zapowiedzieli już II edycję programu w roku szkolnym 2022/2023.

Galeria