14 czerwca 2022

Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

14 czerwca br. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.

Wypoczynek letni dofinansowany z budżetu wojewody

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, Wojewoda Zachodniopomorski dofinansuje (na łączną kwotę 1 839 760 złotych) wypoczynek 9 podmiotom.

Z wypoczynku finansowanego z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w 2022 roku weźmie udział 1 510 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Galeria