22 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej

22 czerwca br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

Przedszkole w Widuchowej istnieje od 1971 roku

Oprócz realizacji podstawy programowej, placówka oświatowa proponuje rozwijanie pasji dzieci na zajęciach dodatkowych. Przedszkole realizuje również zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaków oraz terapię indywidualną dla dzieci z orzeczeniem. Systematycznie też odbywają się zajęcia gimnastyczne.

Realizując zadania wychowania przedszkolnego, dyrekcja i grono pedagogiczne zachęcają do współpracy rodziców. Placówka jest otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska.

Galeria