23 czerwca 2022

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej z Widuchowej zakończyli rok szkolny

23 czerwca br., w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej, odbyła się uroczystość zakończenia przez ósmoklasistów roku szkolnego 2021/2022. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.

Podczas uroczystości wicekurator wręczył zaświadczenia finalistom konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła z tradycją

Początki szkoły w Widuchowej sięgają roku 1946. W początkowym okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej kładziono szczególny nacisk na postawę społeczno-obywatelską uczniów, patriotyzm, kulturę osobistą i dyscyplinę.

Na przestrzeni 70 lat placówka mocno się zmieniła i dokonała dużego progresu. Dzisiaj szkoła stawia na liczne zajęcia dodatkowe, sportowe, działania w wolontariacie oraz edukację matematyczną.

Szczególne miejsce w pracy placówki zajmowała współpraca z zaprzyjaźnioną niemiecką Szkołą Podstawową w Gehrde. Na mocy podpisanego porozumienia 15 stycznia 1999 roku, postanowiono rozwijać przyjacielskie stosunki poprzez wzajemne kontakty i wizyty pomiędzy uczniami i gronem pedagogicznym obu szkół, wspierać zrozumienie i tolerancję dla odrębności różnych kręgów kulturowych.

Pierwsza wymiana uczniów odbyła się w maju 2001 roku, a ostatnia w październiku 2005 roku.

Galeria