13 marca 2019

Wykłady dra hab. Tomasza Pospiesznego na temat Marii Skłodowskiej – Curie i innych kobiet w fizyce i chemii

13 i 14 marca br., w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, odbyły się wykłady dra hab. Tomasza Pospiesznego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat Marii Skłodowskiej – Curie i innych kobiet w fizyce i chemii.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Gospodarzem wydarzenia była Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie pani Ewa Budziach.

W środę wykłady skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, natomiast w czwartek – do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i III gimnazjum.

Podczas wydarzenia pan Tomasz Pospieszny zaprezentował następujące prelekcje: 

  • Nieskalana Sławą – życie i dzieło Marii Skłodowskiej – Curie,
  • Trzy Damy Promieniotwórczości (Maria Skłodowska – Curie, Irena Jolliot – Curie, Lise Meitner),
  • Piękniejsza Strona Nauki – o kobietach w fizyce i chemii.

Celem organizowanego przedsięwzięcia było propagowanie dokonań Marii Skłodowskiej – Curie oraz innych – praktycznie nieznanych – kobiet naukowców, które miały niebagatelny wpływ na tworzenie współczesnej fizyki i chemii na tle ich fascynujących biografii.

W roku 2018 obchodziliśmy 120. rocznicę odkrycia polonu i radu przez Marię Skłodowską – Curie, jak również 115. rocznicę przyznania uczonej Nagrody Nobla.

Maria Skłodowska – Curie znalazła się również na liście 25 osób, które 11 listopada 2018 roku zostały pośmiertnie odznaczone przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Ponadto rok 2018 został także ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Kobiet, ze względu na setną rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

Fotorelacja z dnia 13 marca

Fotorelacja z dnia 14 marca