19 marca 2019

Zachodniopomorski Kongres Zawodowy

19 marca br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbył się Zachodniopomorski Kongres Zawodowy, którego organizatorami byli: Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska, Wojewoda Zachodniopomorski pan Tomasz Hinc oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorscy Wicekuratorzy Oświaty panowie Jerzy Sołtysiak i Bogusław Ogorzałek.

Kongres skierowany był do przedstawicieli organów prowadzących (starostowie, prezydenci miast), przedsiębiorców współpracujących ze szkołami branżowymi, technicznymi i policealnymi z województwa zachodniopomorskiego oraz do dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Jego głównym celem było upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym oraz popularyzacja szkolnictwa zawodowego w regionie.

W części pierwszej Kongresu prezentowane były zmiany w szkolnictwie branżowym. Ważnym elementem przedsięwzięcia było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach a firmą Scania Poland S.A. oraz pomiędzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie a Instytutem Badań Edukacyjnych.

Wicewojewoda, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, wręczył wyróżnienia dla pracodawców za współpracę i promocję kształcenia branżowego.

Kongres zakończyły trzy panele dyskusyjne: dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia i pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego, współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego oraz uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy.