11 marca 2019

Finał XVIII Archidiecezjalnego Przeglądu Teatralnego o Tematyce Religijnej z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

11 marca br., w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, odbył się Finał XVIII Archidiecezjalnego Przeglądu Teatralnego o Tematyce Religijnej pod Honorowym Patronatem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

W Gali wręczenia nagród uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Celem przedsięwzięcia było uczenie się tolerancji, przygotowanie do aktywnego włączenia się w pełniejsze przeżycie rekolekcji wielkopostnych, propagowanie tekstów o problematyce religijnej, przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę inscenizacji teatralnych, uwrażliwienie dzieci na konieczność dokonywania właściwych wyborów na podstawie  przedstawionej treści.

W tym roku w Przeglądzie wzięło udział 39 zespołów teatralnych z województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorami konkursu byli: Kuria Metropolitalna Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Szkoła Podstawowa nr 45 w Szczecinie, Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie oraz Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie.