26 września 2023

Stwórz Małe Centrum Nauki SOWA w swoim mieście! Nabór trwa do 3 października

Małe Centra Nauki SOWA – Stefy Odkrywania, Wyobraźni Aktywności to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. W ramach przedsięwzięcia w latach 2021-2025 powstanie 50 placówek obejmujących przestrzeń samodzielnego eksperymentowania z wykorzystaniem interaktywnych eksponatów oraz przestrzeń warsztatową (Majsternię), w której można podejmować wyzwania konstruktorskie. Instytucje zainteresowane naborem powinny wykazać się doświadczeniem w popularyzowaniu nauki, techniki, edukacji, kultury oraz sztuki i znajdować się w miejscowości liczącej do 350 tys. mieszkańców. Każda z nich zobowiązuje się do przyjęcia Strefy SOWA na pięć lat. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 października 2023.

Małe Centra Nauki SOWA – Stefy Odkrywania, Wyobraźni, Aktywności już działają!

Inicjatywa SOWA została uruchomiona w 2021 r. Wówczas Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Centrum Nauki Kopernik wyłoniły 32 instytucje z całej Polski, w których są otwierane Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Obecnie funkcjonuje już 25 takich placówek, a do końca 2023 r. powstanie kolejnych 7. 

Małe Centra Nauki SOWA powstają w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki czy muzea). Dotychczas placówki te odwiedziło ponad 200 tys. osób. Instytucje tworzące sieć wspierają się, inspirują i wymieniają doświadczenia. Współpracują także z Centrum Nauki Kopernik, m.in. biorąc udział w programach: Klub Młodego Odkrywcy, ESERO, Nauka dla Ciebie, Razem dla lepszej przyszłości.

Utworzenie kolejnych 18 placówek – nabór do 3 października 

W trwającym obecnie naborze zostanie wybranych kolejnych 18 ośrodków. Każda z placówek otrzyma wystawę składającą się z kilkunastu eksponatów umożliwiających samodzielne eksperymentowanie. Wcześniej przeprowadzone będą: wizja lokalna, próby montażowe, testy technologiczne i szkolenia dla pracowników pionu technicznego oraz merytorycznego. W naborze mogą uczestniczyć instytucje naukowo-oświatowe, np. domy kultury, biblioteki, mediateki czy muzea. 

Każda z instytucji zobowiązuje się do przyjęcia Strefy SOWA na pięć lat.

Jak lokalnie rozbudzać miłość do nauki?

Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, odkrywaniu i eksperymentowaniu. Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to nowe lokalne środowiska edukacyjne, które mają szansę w istotny sposób zwiększyć zasoby kształtujące kapitał uczniów z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich. Eksponaty i zestawy edukacyjne stanowiące wyposażenie Małych Centrów Nauki SOWA – Stref Odkrywania, Wyobraźni, Aktywności wykorzystują złożoną, interdyscyplinarną wiedzę o nauce, projektowaniu i ludzkim uczeniu się. 

Mamy nadzieję, że korzystając z zaufania społecznego i czerpiąc z doświadczeń Centrum Nauki Kopernik oraz najnowszych osiągnięć nauki, cała sieć Małych Centrów Nauki SOWA będzie miała realny wpływ na zmianę sposobu uczenia się w Polsce.

Szczegóły dotyczące naboru.