26 września 2023

Pasowanie na czytelnika w SP w Tucznie

25 września 2023 r. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek odwiedził Szkołę Podstawową im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie, gdzie uczestniczył w pasowaniu na czytelnika najmłodszych uczniów szkoły oraz wręczeniu dzieciom upominków w postaci książek.

Pasowanie na Czytelnika

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników, które odbyło się 25 września 2023 r. było dla nich ogromnym przeżyciem.

Cel pasowania

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Galeria