27 września 2023

„Demokracja bezpośrednia” – broszura informacyjno-edukacyjna

Broszura, stanowiąca materiał fakultatywny do wykorzystania podczas zajęć dodatkowych w szkole, przygotowana została przez Instytut Demokracji Bezpośredniej. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze informacje związane z demokracją bezpośrednią.

Demokracja bezpośrednia – podstawowe informacje

Broszura składała się z kilku rozdziałów. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze informacje związane z demokracją bezpośrednią, w tym m.in. podstawy demokracji bezpośredniej oraz jej instrumenty. W osobnym rozdziale tytułowe zagadnienie zostało omówione w odniesieniu do Polski. Twórcy starają się także przeanalizować wady i zalety tego systemu oraz odpowiedzieć na pytanie, co zmieniłoby wzmocnienie demokracji bezpośredniej?

Broszura do pobrania

Broszura – demokracja bezpośrednia.