18 sierpnia 2023

Sierpniowa konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

W dniach 29/30 sierpnia 2023 r. w Szczecinie i Koszalinie odbywać się będą sierpniowe konferencje dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego. 

Zaproszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

przedszkoli, szkół i placówek

województwa zachodniopomorskiego

 

Serdecznie zapraszam dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego na konferencje podsumowujące rok szkolny 2022/2023 oraz inaugurującą rok szkolny 2023/2024.

 

Spotkania planowane są zgodnie z poniższym harmonogramem:

Ze względu na wagę omawianych tematów oraz brak publikacji prezentacji, bardzo proszę o obecność dyrektora lub oddelegowanie wicedyrektora.

Z wyrazami szacunku,

 

Katarzyna Koszewska

Zachodniopomorski Kurator Oświaty