21 sierpnia 2023

Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji morskiej podpisane

21 sierpnia br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska podpisali porozumienie z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego oraz Polskimi Terminalami dotyczące współpracy w zakresie edukacji morskiej.

Cel współpracy

Celem podjętej współpracy jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek wiedzy w zakresie edukacji morskiej, ekologicznej oraz popularyzacja branży morskiej, zachęcenie dyrektorów i nauczycieli zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych do organizowania i udziału w organizowanych wydarzeniach, w tym: lekcji poglądowych, konkursów, wystaw, warsztatów, szkoleń, konferencji oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży lepszego zrozumienia branży morskiej poprzez konkursy, programy e-learningowe oraz gry edukacyjne.

Galeria