6 września 2023

„Program Wsparcia Edukacji” – wyniki naboru w II edycji

Ponad 150 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach II edycji „Programu Wsparcia Edukacji”. Są wśród nich: inicjatywy wspierające rozwój kompetencji cyfrowych i przybliżające wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji, kreatywne i innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu edukacji patriotycznej, projekty popularyzujące aktywność fizyczną oraz integrujące i wzmacniające więzi międzypokoleniowe. Łączny budżet II edycji PWE to blisko 14 mln zł.

153 projekty z dofinansowaniem

W ramach poszczególnych modułów można było uzyskać wsparcie w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany był wkład własny na poziomie 10 proc. W ramach drugiego rozstrzygnięcia w „Programie Wsparcia Edukacji” dofinansowanie otrzymały 153 projekty, w tym:

w module I – „Innowacyjna edukacja” – 41 projektów; łączna wysokość wsparcia: 4 495 000 zł,

w module II – „Edukacja patriotyczna” – 46 projektów; łączna wysokość wsparcia: 4 330 000 zł,

w module III – „Edukacja poprzez sport” – 38 projektów; łączna wysokość wsparcia: 2 990 000 zł,

w module IV – „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” – 28 projektów; łączna wysokość wsparcia: 2 115 000 zł.

O projekcie

 „Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Podmioty te mogą otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym.

Założeniom tym odpowiadają 4 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport” oraz „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

Wyniki naboru

Wyniki naboru