6 września 2023

Cyberlekcje 3.0 – Cyberedukacja to podstawa

Cyberlekcje 3.0 to nowa odsłona projektu edukacyjnego, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB). Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Cyberlekcje

to 18 scenariuszy zajęć lekcyjnych, które powstały na podstawie materiałów opracowanych przez ekspertów NASK-PIB, Instytutu od wielu lat zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. W nowej odsłonie projektu wszystkie scenariusze przystosowano do jednej, spójnej metodyki nauczania – metodologii PBL (ang. Problem-Based Learning). PBL, czyli nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, rzuca wyzwanie uczniom, aby aktywnie uczestniczyli w procesie uczenia się, a nie biernie „otrzymywali” informacje. Metoda PBL kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności, t.j. analiza, krytyczne myślenie, praca zespołowa i rozwiązywanie napotkanych trudności.  W ten sposób uczniowie zdobywają wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy.

Cyberlekcje 3.0 obejmują takie obszary tematyczne, jak:

  • metody przeszukiwania internetu, bezpieczeństwo oraz prywatność w internecie,
  • relacje oraz wizerunek i tożsamość w internecie,
  • zagrożenia w sieci oraz niebezpieczne i szkodliwe treści,
  • bezpieczne zarządzanie danymi, poszanowanie praw autorskich,
  • nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny.

Każdy obszar tematyczny został dostosowany do wymagań podstaw programowych kształcenia oraz  potrzeb uczniów na różnych etapach edukacji. Na Cyberlekcje 3.0 składają się: 2 scenariusze dla klas I-III, 3 scenariusze dla klas IV-VI, 4 scenariusze dla klas VII-VIII oraz 9 scenariuszy dla klas szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu powstały również dodatkowe materiały dydaktyczne,  jak:

  • infografiki,
  • prezentacje multimedialne,
  • animacje oraz filmy z udziałem ekspertów.
  • ,,Zaangażuj mnie – a zrozumiem.’’

Z ogólnopolskiego badania „Nastolatki 3.0”  wynika, że „bycie” online to codzienność – również dla coraz młodszych dzieci. W raporcie z badania NASK-PIB wskazuje, że samodzielnie z Internetu korzystają już siedmiolatkowie. Dlatego, edukacja o bezpiecznym korzystaniu z sieci powinno rozpoczynać się od najwcześniejszych etapów edukacji i być sukcesywnie rozszerzane na jej dalszych etapach. Cyberlekcje 3.0 odpowiadają tym potrzebom.

Do pobrania

Wszystkie scenariusze oraz materiały dodatkowe projektu Cyberlekcje 3.0 są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz w bazie wiedzy o cyberbezpieczeństwie w zakładce CyberEdukacja na portalu gov.pl.