7 czerwca 2018

Podsumowanie „Kangura Matematycznego”

7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w regionie szczecińskim z udziałem pani Jolanty Bieleckiej – wizytatora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 342824 uczniów z całej Polski, z czego 12523 z regionu szczecińskiego.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” ma swoje korzenie w Australii, gdzie został zorganizowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Aktualnie w konkursie udział bierze ponad sześć milionów uczniów z ponad 60 krajów. Polska przystąpiła do konkursu w 1992 roku i od samego początku zajmuje czołowe miejsce pod względem liczby uczestników. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych startują w pięciu kategoriach wiekowych: Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

Organizatorem konkursu w regionie jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”.