7 czerwca 2018

Uroczyste nadanie nazwy dla Przedszkola Publicznego nr 75 w Szczecinie

7 czerwca br. straszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Elżbieta Kintop wzięła udział w uroczystości nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu nr 75 w Szczecinie, które będzie nosić imię „Zaczarowane Przedszkole”.

Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 1979 roku jako Przedszkole Stoczniowe nr 7. Od 1 września 1991 roku funkcjonowało jako Miejskie Przedszkole nr 75, po czym zostało przemianowane na Przedszkole Publiczne nr 75.

Dewizą realizowaną w pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej placówki są słowa M. Dedesse: „Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału, koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”.