7 września 2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”

Ogólnopolska Konferencja NaukowaZachodniopomorski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, pedagogów i psychologów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”, która odbędzie się dnia 19 września 2023 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Adama Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin.

Organizatorami konferencji są Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a honorowy patronat nad nią objął Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek oraz Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki.

Konferencja ma na celu wskazanie aktualnych wyzwań i problemów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów i wychowanków oraz zwiększenie świadomości prawnej w kontekście odpowiedzialności jednostek systemu oświaty za bezpieczeństwo uczniów przebywających w placówce oświatowej. Ponadto uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki w przedmiocie dostosowania wewnętrznych regulacji do przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie woli udziału w konferencji. Zapisy potrwają do dnia 13 września 2023 r.

ZAPISY

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Poklasińska
starzy wizytator
Wydział Kształcenia Ogólnego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

tel. 91 442 75 63

Załączniki

Program konferencji
Data: 2023-09-07, rozmiar: 295 KB