22 maja 2023

„Inwestycje w oświacie” – rozstrzygnięcie

Ponad 143 mln zł trafi do szkół samorządowych i niesamorządowych w latach 2023-2024 na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Dofinansowanie otrzymają łącznie 242 projekty. Poznaliśmy wyniki rozstrzygnięcia w programie „Inwestycje w oświacie”.

„Inwestycje w oświacie” 

W ramach programu zostaną udzielone dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  • budową obiektu,
  • dostosowaniem obiektu,
  • zakupem wyposażenia.

W latach 2023-2024 do szkół niesamorządowych trafi ponad 103 mln zł, w tym: 

  • w roku 2023 – ponad 68 mln zł,
  • w roku 2024 – ponad 35 mln zł.  

Dofinansowanie otrzyma 145 projektów. Łącznie w ramach tego modułu do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 1318 wniosków. Kwota wnioskowanych dotacji przekroczyła 1 mld zł. 

„Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”

W tej edycji programu o dofinansowanie mogły się ubiegać także jednostki samorządu terytorialnego na dokończenie trwających inwestycji. Łącznie w latach wsparcie otrzyma 97 projektów ukierunkowanych na rozwój zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji zadań oświatowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Łączny koszt wsparcia wynosi ponad 40 mln zł, w tym: 

  • w roku 2023 – ponad 26 mln zł,
  • w 2024 roku – ponad 14 mln zł.

W ramach tego modułu do MEiN wpłynęło 674 wnioski na łączną kwotę ponad 460 mln zł. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Anna Lewińska
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Tel. 91 44 27 531
Email: alewińska@kuratorium.szczecin.pl