18 maja 2018

Krzywińska Liga Biegów Przełajowych

18 maja, na boisku w Krzywinie, odbyła się 43. Krzywińska Liga Biegów Przełajowych pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy.

W imprezie sportowej wziął udział Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, który wręczył nagrodę rzeczową ufundowaną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Przedsięwzięcie organizowane jest cyklicznie, począwszy od 1993 roku. Jest jednym z największych masowych imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo – kulturalnym. Biorą w nim udział zawodnicy głównie z terenów z powiatu: gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego.

Celem wydarzenia jest popularyzowanie masowych biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży, krzewienie ducha sportu, popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz propagowanie idei olimpijskiej.

Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wylosowała Julia Zwolińska ze Szkoły Podstawowej w Widuchowej.