24 maja 2018

Przekazanie sztandaru w SP nr 3 w Łobzie

17 maja br., w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie, odbyła się uroczystość przekazania sztandaru. W wydarzeniu wzięła udział Kierownik Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie  pani Hanna Boguta.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie, gdzie nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru, po czym delegacje klas, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli ulicami miasta do budynku szkoły, aby wziąć udział w uroczystej akademii.

Dyrektor SP nr 3 pan Mirosław Łowkiet podkreślił ogromną rolę sztandaru jako symbolu najwyższych wartości:  dumy, honoru i przywiązania do tradycji. Odniósł się również do sylwetki patrona szkoły – Adama Mickiewicza, który „swoją postawą wskazywał drogi patriotyzmu i oddania ojczyźnie oraz rozumiał niepodważalne znaczenie symboli narodowych: godła, flagi, sztandaru czy obyczajów, które budują tożsamość narodową”.

Momentem wieńczącym spotkanie był polonez w wykonaniu szkolnej młodzieży.