17 października 2022

Konkurs plastyczny „Muzyka Chopina oczami dziecka”

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty organizuje konkurs plastyczny pn. „Muzyka Chopina oczami dziecka”. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci z zachodniopomorskich przedszkoli.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do muzyki Fryderyka Chopina. Uczestnicy przedsięwzięcia wykonują pracę po uprzednio przeprowadzonych zajęciach, przybliżających twórczość kompozytora.

Prace należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecinie), z dopiskiem Konkurs „Muzyka Chopina oczami dziecka”, do dnia 28 listopada br. Liczy się data faktycznego wpłynięcia pracy.

Rok Romantyzmu Polskiego

Rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony przez Sejm RP w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale sejmowej czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Chopin poetą fortepianu

Fryderyk Chopin uważany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich wirtuozów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej.

Załączniki

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-10-17, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2022-10-17, rozmiar: 15 KB
CHOPIN_konkurs_przedszkole_regulamin_2022
Data: 2022-10-17, rozmiar: 39 KB