5 września 2022

„(…) świat jest myślą twoją”. Konkurs na scenariusz i film z przebiegu lekcji

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego Zachodniopomorska Kurator Oświaty organizuje konkurs pt. „(…) świat jest myślą twoją”. Konkurs na scenariusz i film z przebiegu lekcji. Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli języka polskiego, muzyki i plastyki ze szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego.

Cel konkursu i zadanie uczestników

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy dotyczącej literatury i sztuki epoki Romantyzmu Polskiego,
  • aktywizacja nauczycieli w celu upowszechniania nowatorskich i adekwatnych metod nauczania,
  • podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy,
  • prezentowanie dobrych praktyk.

Zadaniem uczestników jest przegotowanie scenariusza ciekawej, kreatywnej i inspirującej lekcji języka polskiego, muzyki lub plastyki nawiązującej do epoki Romantyzmu Polskiego, przeprowadzenie jej oraz zarejestrowanie materiałów na płycie CD/DVD lub pendrivie.

Na prace konkursowe czekamy do 24 listopada 2022 roku.

Rok Romantyzmu Polskiego

Rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony przez Sejm RP w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale sejmowej czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-09-05, rozmiar: 55 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-09-05, rozmiar: 33 KB