21 listopada 2022

„Lekcja:Enter” – program edukacji cyfrowej w Polsce

Przypominamy, że projekt „Lekcja:Enter” – jeszcze trwa! Zapraszamy szkoły, dyrektorów, nauczycieli zapraszamy do udziału w projekcie edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Lekcja:Enter – szkolenia

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się, jak:

  • wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe.

Obecnie szkolenia w województwie zachodniopomorskim organizują:

  • Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST,
  • Fundacja Kuźnia Talentów.

Wszelkie informacje i dane kontaktowe możecie Państwo śledzić na stronie internetowej Projektu.