7 marca 2022

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie (…)” – inscenizacja teatralna na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

W związku z przypadającą w 2022 roku dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, pt. „Czucie i wiara silniej mówi do mnie (…)” – inscenizacja teatralna na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Na granatowym tle tekst: "Czucie i wiara silniej mówi do mnie (...)". Inscenizacja teatralna na podstawie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Konkurs dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych. W prawym dolnym rogu logotyp Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5 – 8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia utworów Adama Mickiewicza, które zapoczątkowany epokę romantyzmu w literaturze polskiej.

Rok Romantyzmu Polskiego

W związku z dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów” Mickiewicza, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W swojej uchwale z dnia 17 listopada 2021 roku Sejm napisał, że „(…) zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji teatralnej na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Forma przedstawienia inscenizacji jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 16 maja br. na adres kuratorium inscenizacji zarejestrowanej na nośnikach CD lub DVD lub na pamięci USB. Inscenizacja nie może przekroczyć 20 minut.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-03-23, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-03-23, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2022-03-23, rozmiar: 16 KB