5 maja 2022

„Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce” – materiał pokonferencyjny

26 kwietnia br. odbyła się ogólnopolska konferencja online pt. „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce”. Przedsięwzięcie zorganizował Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Na niebieskim tle napis Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce - ogólnopolska konferencja online.

„Nawigacja w każdą pogodę”

W ramach konferencji przedstawione zostały m.in. wyniki badań IPZIN wśród ponad 35 000 uczniów, rodziców i nauczycieli z roku szkolnego 2021/2022, w tym najnowsze wyniki badań prowadzonych w szkołach w marcu – kwietniu 2022. Przedstawiono także konkretne narzędzia wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb związanych ze wzmacnianiem kondycji psychicznej uczniów w okresie naznaczonym wojną i przybyciem fali uchodźców. Wśród omówionych narzędzi znajdowała się nieodpłatna aplikacja umożliwiająca szkołom dołączenie do Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”.

Dzięki tej aplikacji szkoła może samodzielnie przeprowadzić badania diagnozujące sytuację własnego środowiska szkolnego, otrzymując prezentację z wynikami w ciągu 24 godzin od zakończenia badań. Aplikacja zawiera szereg inspiracji oraz gotowych scenariuszy zajęć dla młodzieży i warsztatów dla rodziców. Zostały one dostosowane do aktualnych wyzwań wynikających z wojny i przybycia fali uchodźców. Do aplikacji zarejestrowało się już ponad 1000 szkół.

Nagranie z konferencji