8 marca 2022

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” – inscenizacja teatralna na podstawie twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej

W związku z przypadającą w 2022 roku 180. rocznicą urodzin polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, pt. Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” – inscenizacja teatralna na podstawie twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej.

Na granatowym tle tekst "Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” – inscenizacja teatralna na podstawie twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej. Konkurs dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. W Prawym dolnym rogu logotyp Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości polskiej pisarki, skierowanej do najmłodszych czytelników.

Uchwała Sejmu RP

W uchwale Sejmu RP z dnia 14 października 2021 r. podkreślono, że Konopnicka „(…) dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze”.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji teatralnej na podstawie twórczości pisarki skierowanej do dzieci. Forma przedstawienia inscenizacji jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 16 maja br. na adres kuratorium inscenizacji zarejestrowanej na nośnikach CD lub DVD lub na pamięci USB. Inscenizacja nie może przekroczyć 20 minut.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-03-08, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-03-08, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2022-03-08, rozmiar: 16 KB