28 lipca 2023

40 nowych Ekopracowni w naszym województwie

Nowe miejsca do poznawania fascynującego świata nauki powstaną w kolejnych 17 szkołach naszego regionu. Dzięki środkom WFOŚiGW w Szczecinie o wysokości prawie 3 mln zł w tym roku w województwie zachodniopomorskim powstanie 40 Ekopracowni. Łącznie z pierwszą edycją programu region wzbogaci się o 53 nowoczesne pracownie.

O programie

Program powstał w odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu w ramach programu Ekopracownia – Zielone serce szkoły –  dzieci i młodzież z naszego regionu będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii.

Środki z WFOŚiGW w Szczecinie mogą zostać przeznaczone na przykład na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (w tym tablic informacyjnych i interaktywnych).

Gdzie powstaną Ekopracownie

W samym Szczecinie powstanie 6 Ekopracowni. Dwie zlokalizowane będą w Wolinie, kolejne w Stargardzie, Starej Dąbrowie, Przelewicach, Lipianach, Węgorzynie, Międzyzdrojach, Dobrej, Goleniowie i Nowogardzie. Łączna kwota przyznanego dofinasowania na 17 pracowni wynosi 1 043 230,55 zł.

23 „Ekopracownie” powstaną w koszalińskiej części województwa zachodniopomorskiego. W Gminie Świdwin i Kołobrzeg powstaną po 3 Ekopracownie. Po dwie w gminach: Karlino, Choszczno, Koszalinie, Sławnie, Wałczu, Drawsku Pomorskim i powiecie szczecineckim. Łączna kwota przyznanego dofinasowania w tej części naszego województwa wynosi 1 356 448,20 zł.

Uroczystość przekazania dofinansowania

Umowy dofinansowania – w imieniu Marka SuboczaPrezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie przekazała Joanna GrabZastępca Prezesa Zarządu Funduszu. W uroczystości wzięli udział: Artur Szałabawka – Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele gmin i szkół, w których zostaną stworzone pracownie.

W części koszalińskiej miejsce przekazania czeków nie było przypadkowe, bowiem Liceum Ogólnokształcące w Tychowie jest jedną z 23 placówek, w których powstaną nowoczesne pracownie. Symboliczne czeki z dofinasowaniem w obecności Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Czesława Hoca- Posła na Sejm RP, Tomasza Wójcika – wicewojewody zachodniopomorskiego przekazał Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Gratulujemy wszystkim szkołom i życzymy przeprowadzenia wielu ekscytujących lekcji w nowych Ekopracowniach.

Lista szkół

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl

Galeria