24 lipca 2023

„Order Młodego Bohatera „

„Order Młodego Bohatera” to specjalna nagroda przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę.

Dla kogo Order ?

Jeśli znacie kogoś młodego, kto nie bał się pomóc w sytuacji trudnej, kryzysowej i niebezpiecznej, kogoś kto uratował czyjeś życie lub zdrowie i chcecie mu podziękować za to w szczególny sposób to „Order Młodego Bohatera” jest właśnie dla niego

Wyróżnienie

Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat. Medal może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia

Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia.