10 października 2022

„300 słów o wolności” – konkurs wieńczący projekt Niepokorny Szczecin

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „300 słów o wolności”, który stanowi podsumowanie projektu edukacyjnego Niepokorny Szczecin. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz do uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest przez Fundację „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” we współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Fundacją Enea.

Szczegóły przedsięwzięcia

Idea konkursu opiera się na założeniu, że na szczególną uwagę zasługują ci, których dzieła wpływają na losy kolejnych pokoleń. W trzyminutowym filmie lub pracy literackiej liczącej 300 słów należy przedstawić swojego bohatera, miejsca, wydarzenia związane z  powojenną historią Szczecina.

Prace należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy do 30 października.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Fundacji TPE.