6 września 2022

Konkurs historyczny „Legiony Polskie we Włoszech”

Zapraszamy do udziału w konkursie Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie pn. „Legiony Polskie we Włoszech”. Przedsięwzięcie organizowane jest w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego oraz 225. rocznicę powstania Mazurka Dąbrowskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia jest krzewienie wiedzy o losach polskiego społeczeństwa w epoce porozbiorowej do czasów powstania Księstwa Warszawskiego w latach 1795-1806, zwłaszcza rozwijania czynu niepodległościowego i postaw patriotycznych, dążenia do odbudowy niepodległego państwa polskiego. Kanwą konkursu są losy Legionów Polskich utworzonych w 1797 roku przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego. W trakcie organizacji legionów, w Reggio w północnych Włoszech Józef Wybicki napisał słowa Mazurka Dąbrowskiego, który od 1927 roku jest hymnem państwa polskiego.

Józef Wybicki patronem roku 2022

200 lat temu, w marcu 1822 roku, zmarł Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej. W 2022 roku obchodzimy także 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 14 października br.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Współpraca z Archiwum Państwowym w Szczecinie

Nasz konkurs historyczny to kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z Archiwum Państwowym w Szczecinie w ramach zawartego w październiku 2019 roku porozumienia. Celem wszystkich podejmowanych działań jest przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej poprzez ich udział w organizowanych lekcjach poglądowych, lekcjach archiwalnych, konkursach, wystawach, warsztatach i konferencjach a także upamiętnienie doniosłych i przełomowych wydarzeń kulturowych w dziejach regionu zachodniopomorskiego i dziejach Polski.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-09-06, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-09-06, rozmiar: 34 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2022-09-06, rozmiar: 16 KB
Założenia programowe konkursu
Data: 2022-09-06, rozmiar: 16 KB