15 września 2023

Wojskowe Dni Otwarte w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska oraz płk Zbigniew Adamczyk Szef Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zapraszają  uczniów klas maturalnych na Wojskowe Dni Otwarte w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.

Celem projektu jest inspirowanie i zachęcanie środowiska uczniowskiego i akademickiego do podejmowania służby i pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz nauki na uczelniach cywilnych wykładających kierunki przydatne dla zwiększenia obronności państwa oraz na uczelniach wojskowych. popularyzowanie wizerunku SZ RP oraz jednostek organizacyjnych RON, jako atrakcyjnego i innowacyjnego miejsca do podjęcia pracy i służby oraz rozwoju kariery zawodowej dla ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i informatyki, a tym samym zwiększanie potencjału i zdolności.

Załączniki