12 września 2023

III edycja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapisów, które startują od 12 września 2023 r.

Adresaci projektu

Podmiotem realizującym Szkolną inicjatywę profilaktyczną „Nawigacja w każdą pogodę” jest kadra szkoły. Z uwagi na diagnostyczny i profilaktyczny wymiar proponowanych działań, które angażują znaczną część społeczności szkolnej kluczową rolę odgrywają dyrektor szkoły, a także pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy klas. „Nawigacja w każdą pogodę” angażuje także uczniów, rodziców i nauczycieli z jednego lub kilku poziomów klas.

Nawigacja w każdą pogodę przeznaczona jest dla: 

  • uczniów klas 6 – 8 szkoły podstawowych oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych, 
  • wychowawców klas uczestniczących w programie i nauczycieli uczących w klasach objętych programem,
  • pedagogów, psychologów szkolnych,
  • rodziców.

O programie

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę (NWKP) to opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) i udostępniany nieodpłatnie pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).

Pakiet narzędzi Nawigacji w każdą pogodę składa się z zestawu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz z materiałów merytorycznych opracowanych w formie inspiracji do pracy z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Pakiet ten zawiera również: 

  • gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych dla szkoły podstawowej, 
  • gotowe scenariusze warsztatów dla rodziców, 
  • gotowe prezentacje i nagrania dla rodziców i nauczycieli 
  • dedykowaną aplikację internetową. 

Dodatkowe informacje

Każda szkoła, która zrealizuje pakiet działań badawczo-profilaktycznych otrzyma Certyfikat poświadczający realizację programu zgodną z założonymi standardami.

Link do informacji o projekcie: https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/

Link do rejestracji: https://ipzin.org/nwkp_rejestracja/

Koordynator

Koordynatorem NWKP jest Ewa Klukowska (eklukowska@kuratorium.szczecin.pl ; tel. 91 44 27 558) – starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.