10 grudnia 2018

Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich – podsumowanie konferencji

W dniach 3 – 4 grudnia br., na PGE Narodowy w Warszawie, odbyła się konferencja Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich.

Organizatorami przedsięwzięcia było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Podczas spotkania przedstawione zostały zasady programu Erasmus+ Sport w 2019 r. oraz założenia nowego programu po 2021 r., źródła finansowania sportu z Funduszy Strukturalnych UE w polityce regionalnej, a także zagadnienia związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz eksperci Komisji Europejskiej, którzy przedstawili priorytety i wymagania programów.

W drugim dniu konferencji odbyły się sesje warsztatowe, podczas których starano się pomóc polskim beneficjentom w efektywnym pozyskaniu środków na projekty w ramach programu Erasmus+ Sport oraz Funduszy Strukturalnych UE.

W załączniku znajdują się materiały pokonferencyjne.

Załączniki

Europejski Korpus Solidarności
Data: 2018-12-10, rozmiar: 727 KB
Europejski Tydzień Sportu
Data: 2018-12-10, rozmiar: 1 MB
Fundusze Strukturalne UE cz. 1
Data: 2018-12-10, rozmiar: 2 MB
Fundusze Strukturalne UE cz. 2
Data: 2018-12-10, rozmiar: 724 KB
Polskie Projekty Erasmus+ Sport
Data: 2018-12-10, rozmiar: 1 MB