30 sierpnia 2019

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.   Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przekazuje nieodpłatnie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Programu.